VIL DET GIVE VÆRDI AT LADE
MEDLEMMERNE REGNE PÅ DET?

3F pensions- og skatteberegner

Hvad vil det koste dig, hvis du selv skal betale for efterløn eller tidlig pension?

Beregneren blev udviklet som del af 3F’s valgkampagne ved folketingsvalget i efteråret 2022. Med beregneren ønskede 3F at lade medlemmerne regne på konsekvenserne af De Konservatives forslag til skattelettelser mm. Det personlige resultat betød, at det blev nemmere at forstå og forholde sig til konsekvenserne af udspillet.

Jobberegner

Hvor meget får du egentlig i løn? Hvis du medregner den betalte frokostpause, avisen på hjemmeadressen og lidt ekstra til pension?

Med jobberegneren kan medlemmerne regne på den samlede værdi af en lønpakke. Her medregnes værdien af ekstra frihed, indbetaling til pension, ferietillæg, goder mm. Resultatet er ofte overraskende – værdien af ”alt det ekstra” er højere end du tror!

Jobberegneren er et godt værktøj, når der skal forhandles løn. Og til sammenligning af forskellige lønpakker fx ved jobskifte.

Tjek af lønseddel

Det kan være svært at gennemskue sin lønseddel. Er satserne for tillæg de rigtige, hvilke tillæg er pensionsgivende, får man ekstra for at arbejde aften eller på helligdage og hvad med overarbejde?

Medlemmerne hos Blik og Rørarbejderforbundet har fået et helt nyt værktøj til at tjekke lønsedlen. Medlemmet indtaster informationerne fra sin lønseddel – antal arbejdstimer i perioden, har der været overarbejde, arbejde uden for normal arbejdstid, sygdom mm. På baggrund af den indtastede information og de overenskomstmæssige satser beregnes løn og pension for perioden.

Fritvalgsberegner

Hvert år i overenskomstperioden indbetaler arbejdsgiverne en stigende procentsats af medlemmernes løn til fritvalgskonto.

Dansk El-forbund ønskede at hjælpe medlemmerne til at forstå den lønmæssige værdi af indbetalingen, og hvordan pengene kan bruges. Med Fritvalgsberegner kan medlemmer beregne, hvor mange penge der er til rådighed årligt, og de kan disponere beløbet til mere løn, ekstra frihed eller øget pensionsindbetaling.

Løngrisen

Dansk El-forbund og Blik og Rørarbejderforbundet hjælper lærlinge med at holde øje med, hvad de skal have i løn, og hvornår lønnen skal stige. I lønberegneren vælger de uddannelse, hvilken dato de er udlært, om de har fået merit mm. På baggrund af dette optegnes en oversigt over lønnen i hele læreperioden med både periodevise og overenskomstmæssige stigninger.

Lønberegneren har også vist sig som et værdifuldt værktøj ude på lønkontorerne.