Nem planlægning
af samtidigheds­ferie

Den løbende opsparing af feriedage kan gøre det svært at overskue, om man har optjent tilstrækkelige feriedage til den ønskede ferie. Med ferieplanlæggeren kan jeres medlemmer planlægge deres ferie frem i tiden, og dermed få overblik over antallet af feriedage både ved feriens start og slutdato – det bliver nemt at overskue, om man har opsparet feriedage nok til den planlagte ferie.

Digitalt værktøj til planlægning af ferie

Ferieplanlæggeren er et enkelt og intuitivt værktøj til planlægning af samtidighedsferie. Medlemmet indtaster først det antal feriedage, de har optjent pr. dags dato, dernæst vælges start og slutdato for den planlagte ferie. Såfremt medlemmet ønsker at planlægge flere ferier samtidig, kan de tilføje yderligere ferier.

Ferieplanerne præsenteres visuelt som en feriekalender. Hver ferie vises med navn, periode, hvor mange feriedage der skal bruges og restferie ved feriens afslutning.

Overenskomsmæssige fridage, omsorgsdage og seniordage

Ferieplanlæggeren tager højde for weekender og helligdage. Yderligere kan den sættes op til at håndtere og markere overenskomstmæssige fridage (fx 1. maj) samt omsorgs- og seniordage. Med denne ekstra dimension vil ferieplanlæggeren tydeliggøre værdien af de overenskomstbestemte ekstra fridage.