Websites, der er
mere end bare tekst
og flotte billeder

HJERNESUNDT.DK

Hyppige opdateringer, aktuelle emner og let tilgængeligt indhold.

Med websitet hjernesundt.dk ønsker Biogen af sætte fokus på hjernens sundhed. Råd og inspiration til en hjernesund livsstil, sygdomsspecifik viden perspektiveret til hjernesundhed og en række aktuelle emner. Det hele formidlet i let tilgængelig form med korte tekster, video, explainers og interaktive grafikker.

MSPATIENT.DK

MSpatient.dk er en samling af patientfortællinger om livet med MS. Værktøjet er videobaseret, og det er patienter, der selv fortæller om livet med MS. Videoportrætterne tegner et billede af sygdommens påvirkning af patienten på et givet tidspunkt i sygdomsforløbet.

Se explaineren, hvis du gerne vil vide mere om MSpatient.dk

MSDIALOG.DK

MS Dialog er et visuelt dialogværktøj, som kan understøtte lægens dialog med MS patienten. Sygdommen, årsager, diagnose, symptomer og meget mere er forklaret og illustreret med infografik, der kan gøre det nemmere for patienten at forstå sin sygdom.

Med udgangspunkt i den enkelte patients informationsbehov, kan man vælge sig ind i et emne og fordybe sig. Der er viden til mødet med patienter i alle faser af MS.