Teknisk Landsforbund

Lønberegner

Lønberegner, et effektivt redskab i lønsamtalen

Lønstatistik og lønrelaterede værktøjer er en af de ting medlemmerne efterspørger og forventer fra deres fagforbund. Derfor kan en god Lønstatistik være en væsentlig parameter i forhold til fastholdelse af medlemmer.

Vi har for Teknisk Landsforbund udviklet en avanceret lønberegner med multipel regressionsmodel der giver medlemmerne betydelig flere kriterier at beregne løn ud fra end med den traditionelle lønstatistik. Lønberegningerne bliver mere troværdige, individualiserede og nuancerede for det enkelte medlem – og dermed også et mere effektivt redskab i lønsamtalen.